Organisatie

De avondvierdaagse Vathorst wordt georganiseerd door de Plaatselijke RegelingsCommissie met de volgende samenstelling:    

  • Jaap Kleingeld: voorzitter
  • Antoinette Soede: penningmeester
  • Alex Geurtsen: secretaris, routes en veiligheid
  • Erik Kroon: bouwmeester startgebied
  • Monique van der Heijden: vrijwilligers

Contact via 0620 333 911 (Jaap Kleingeld) of info@avondvierdaagsevathorst.nl

Vrijwilligers
Om de Avondvierdaagse Vathorst tot een succes te maken hebben we vrijwilligers nodig die ons helpen bij allerlei klussen, zoals:
• verkeer begeleiden
• startbureau
• stempelpost
• EHBO
• uitdelen medailles

We zouden het geweldig vinden als jij ons zou willen helpen en we hebben je ook echt nodig. Met te weinig verkeersregelaars bijvoorbeeld krijgen we geen vergunning voor het evenement. Daarbij hoef je niet alle dagen beschikbaar te zijn, ook als je maar een of twee dagen kan heeft het zin je aan te melden. Misschien wil je zelf meelopen met de avond4daagse, maar kan jij of je partner toch een dag met ons meedoen. Opa’s en oma’s zijn ook van harte uitgenodigd om zich als vrijwilliger aan te melden!

Laat snel wat van je horen, dan kunnen we je indelen in ons programma.
Meld je aan op het volgende e-mailadres: vrijwilligers@avondvierdaagsevathorst.nl
Vermeld je naam en als je een voorkeur voor een klus hebt, geef dat ook aan.

We houden daar rekening mee!